• UW BETROUWBARE BESPARINGSDESKUNDIGE
  • UW INKOOP IN GOEDE HANDEN

Stichting Icare
Uitdaging
De Stichting Icare had een beperkte inkoopfunctie en zat in een fusietraject. Loyalty Inkoopservices werd gevraagd om de inkoop te professionaliseren.
Tijdens de lopende opdracht viel de Facilitair Manager uit door omstandigheden. Loyalty Inkoopservices werd gevraagd deze functie tijdelijk in te vullen.

Oplossing
Inzet van een hoofd inkoop a.i. Professionaliseren inkoopfunctie. Aanbestedingen en afsluiten raamcontracten. Inkooppakketten: Implementatie en functioneel beheer van het elektronisch bestelsysteem TBlox (www.tblox.nl).

Inzet van een facilitair manager a.i. Verantwoordelijk voor de afdeling facilitaire zaken. Leiding geven aan 60 fte in de disciplines onderhoud en techniek, vastgoed, huur- en verhuuradministratie, regiobeheer, wagenparkbeheer, servicedesk en management team.

Van 2004 tot 2011


Stichting Espria
Uitdaging
De Stichting Espria bestaat uit een 4-tal verschillende grote zorginstellingen. Loyalty Inkoopservices werd gevraagd om de verschillende inkoopfuncties te harmoniseren. Tijdens de lopende opdracht viel bij de afdeling ICT de contractmanager uit door omstandigheden. Loyalty Inkoopservices werd gevraagd deze functie tijdelijk in te vullen.

Oplossing
Inzet van een strategisch inkoper a.i. op concernniveau. Verantwoordelijk voor de pakketten kantoorartikelen, auto lease, kopieermachines, afvalverwerking, schoonmaak en gebouw-onderhoud, Vorming van één Shared Service Center Inkoop.

Inzet van een contractmanager ICT a.i.. Inkoop van ICT middelen en beheer van contracten en licenties.

Van 2008 tot 2011


De Kraamvogel (Kraamzorg)
Uitdaging
De Kraamvogel als zelfstandige BV binnen de Stichting Espria had geen eigen inkoopfunctie. Loyalty Inkoopservices werd gevraagd dit te organiseren.

Oplossing
Inzet van een inkoper a.i.

Van 2004 tot 2008


Ledenvereniging Espria
Uitdaging
De ledenvereniging Espria als zelfstandig onderdeel van de Stichting Espria lift mee met de centrale inkoop. Voor bepaalde zeer specifieke inkoopvraagstukken werd Loyalty Inkoopservices om expertise gevraagd.

Oplossing
Specialistische en projectmatige ondersteuning o.a. op het gebied van mobiel elektronisch betalen (PIN betalingen)

2010


Kruiswerk West Veluwe
Uitdaging
Facilitaire zaken van Kruiswerk West Veluwe moest door een fusie integreren binnen de Stichting Icare. Loyalty Inkoopservices werd gevraagd dit proces te begeleiden.

Oplossing
Inzet van een facilitair manager a.i. Integreren van de facilitaire organisatie binnen de Stichting Espria.

Van 2009 tot 2011


Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland
Uitdaging
MDF had geen eigen inkoopfunctie. Loyalty Inkoopservices werd gevraagd deze functie in te vullen.

Oplossing
Inzet van een inkoopmanager a.i.

Van 2004 tot 2011