• UW BETROUWBARE BESPARINGSDESKUNDIGE
  • UW INKOOP IN GOEDE HANDEN

Stichting Solis Zorggroep
Uitdaging
De stichting zorggroep Solis te Deventer met 6 verpleeg- en verzorgingshuizen, kraamzorg, thuiszorg en een hospice had de behoefte aan een tijdelijke invulling van hun inkoopfunctie.

Oplossing
Loyalty Inkoopservices werd gevraagd dit in te vullen met een manager inkoop a.i.

2012


Stichting Seaewald
Uitdaging
De stichting Seaewald te Zeewolde heeft toestemming gekregen in 2012 nieuwbouw te gaan realiseren. Het betreft de bouw van een multifunctioneel zorgcentrum.

Loyalty Inkoopservices heeft aangeboden het facilitaire deel te helpen ontwikkelen.

2012 - 2013